Сватбата на Деница и Константин различната сватба .Пакет с един видеограф и асистент .След сватбена сесия в Тюленово .