Направете запитване за свободна дата и ни напишете следната информация за да ви дадем отговор

. Опишете вашето събитие и ни разкажете с няколко думи как си го представяте
. Дата на събитието
. Локация -подписване ,църковен брак,ресторант име на комплекс
. Имена на младоженците и телефон за контакт / профил във фейсбук /
. Брой на гостите
. Сватбена агенция , име на фотограф и DJ
. От къде научихте за нас

.Оферта се изпраща само след предоставената информация по горните точки !

SKVIDEO STUDIO

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(*) Required Fields